Illustrasjon, tegning

Som bokillustratør har jeg jobbet mest med lærebøker i naturfag, floraer, håndbøker i økologisk landbruk, turbøker m.m.

 

Oppdragsgivere
Cappelen Damm, Aschehoug, Vett og Viten, Landbruksforlaget (nå Tun forlag), Exlibris media, Bioforsk (Ås), Nordisk ministerråd, Fredrikstad kommune, Klassekampen, 4H m.fl.

Noen eksempler på bøker og andre trykksaker jeg har vært med på å tegne til:

Den lille boken om bær. Anna-Elise Torkelsen. Exlibris Media 2015: Alle tegningene av 34 arter, med både blomst og bær.

Meisenes hemmelige liv. Andreas Tjernshaugen. Kagge forlag 2015: Ca 10 tegninger av meiser.

På fuglebrettet. Hermod Karlsen. Exlibris Media 2014: Tegninger av 40 fuglearter, i tillegg til at jeg skrev teksten selv.

Norske bær - i skog, mark og hage. (Plansje). Klassekampen, 2012:
   Alle tegningene (akvarell) av 21 arter.
10 matsopper. Exlibris Media AS, 2012:
   Alle tegninger og foto.
Sattut - planter. Ingunn Olsen. Idut, 2011:
   Alle tegningene: 19 plantearter i blomst og frukt, samt miljø- og aktivitetstegninger.
Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 1 – 4. Bioforsk, Ås, 2005 – 2009:

   Noen hundre tegninger av bl.a. knoppstadier til frukttrær, livssykluser til 
   soppsykdommer 
og skadeinsekter, planter, redskaper, pløyefurer osv.

Norsk naturleksikon for barn. (Flere bind om trær, blomster, sopp, fugler, fisk, insekter). Leif Ryvarden. Damm forlag:
   Noen tegninger i alle bindene.

Naturfag 5-7, Forskerboka, Globus-serien. Cappelen 2006. 
   Alle tegninger (flere hundre) 
i boka, av planter, sopp, insekter, smådyr, dyr,
   mennesker, gjenstander etc.

Nature in Northern Europe – Biodiversity in a changing environment. Nordic Council  of Ministers, 2001:
   Nær alle (ca 100) tegninger av planter og sopp.

Korsmos ugrasplansjer, tillegg. Landbruksforlaget, 2001:
   5 planter

Naturfag 7, Globus-serien. Cappelen, 1999:
   Vel 50 tegninger av fisk, smådyr i fersk- og 

saltvann, alger, næringskjeder etc.

Naturfag 6, Globus-serien. Cappelen, 1998:
   Vel 50 tegninger av planter, sopp,
næringskjeder etc.

Norsk fargeflora. Finn Wishmann. NKS-forlaget, 1994:
   Nye tegninger av 20 arter.

40 trivelige turer i Fredrikstad og omegn. Svein Åstrøm. Vett og viten, 1990:
   Alle tegninger og kart.
Ville planter i Norge. Det Beste, 1984 og 1993:

   Habitus- og detaljtegninger av ca 100 plantearter.

Utstillinger
2012    Galleri ID, Fredrikstad.
2010    Kulturhuset D6, Ås: "Fra sjøen"
2010    Ramme gård, Vestby.

2009    Galleri Clara, Fredrikstad.

2009    Skjærhalden rorbuer, Hvaler, i forbindelse med åpningen av Ytre Hvaler 
            Nasjonalpark.

2002    Universitetsbiblioteket, Blindern: Invitert utstiller til IMC7 – Den 7. 
            internasjonale mykologiske kongress.

1996    Naturhuset, Jeløy, Moss.

1992    Fredrikstad kunstgalleri. Tegninger brukt i boka ”40 trivelige turer i Fredrikstad
            og omegn”.


Foto

Bøker jeg har fotografert til:

10 matsopper, Exlibris media, 2012:Alle (21) foto pluss alle tegninger.
Leif Ryvardens matsopper
: Damm, 2007: 41 foto (nesten alle) pluss strektegninger av
   alle artene.

Leif Ryvardens fjellflora , Damm, 2004: Ca 50 foto.

 

I tillegg har jeg hatt en del fotografier i mange av bøkene jeg har tegnet til.