NYTT 2015

Lonicera periclymenum
VIVENDEL

GRØNNSPETT

KORNKRÅKE

RØDVINGETROST akvarell

ILDRØRSOPP

Lactarius deterrimus MANDELRISKE

Lactarius deterrimus MANDELRISKE

Lactarius deterrimus MANDELRISKE

SISSELROT

Lophelia pertusa ØYEKORALL, Kalles også glasskorall eller porselenskorall. Akvarell.

LYS EIKESLØRSOPP

VEDMUSLING

SANDMORKEL

SKVALLERKÅL skudd tidlig på våren. Akvarell.

SKORPEKJUKE

PEON

MELBÆR

MELBÆR akvarell