BÆRPLANSJE 

Sommeren 2012 laget jeg en plansje med bær for avisa Klassekampen.
Den er i A2-størrelse, 42x60 cm og har tegninger (akvarell) av 21 arter.

 

Vaccinium myrtillus

BLÅBÆR

 

 

Vaccinium uliginosum

BLOKKEBÆR

 


 Rosa rugosa
RYNKEROSE


 

Fragaria vesca
MARKJORDBÆR

 


 
Prunus avium

MORE
LLPrunus cerasus
KIRSEBÆRPrunus spinosa
SLÅPETORN

 

Rubus chamaemorus

MOLTE

 Rubus arcticus
ÅKERBÆR