Noen eksempler på trykksaker jeg har tegninger eller foto i:

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 1 – 4. Bioforsk, Ås, 2005 – 2009.

I denne serien har jeg noen hundre tegninger. Her er et eksempel med livssyklusen til kålfly:

Copyright: Bioforsk - Plantehelse og Hermod Karlsen.

I 2010 leverte jeg tegningene til en sopplansje som ble laget av avisa Klassekampen. Den ble brukt som vervepremie.